اعضای تیم و تاریخچه وبسایت ما

پس از ۱۰ سال فعالیت در حوزه ساختمان و مواد کمک ساختمانی، مفتخر هستیم که بهترین نانو ساختمانی و رنگ های عایق و دیگر فناوری های نانو را همراه با اجرای عالی و سریع ارائه می کنیم.
مجموعه کدفیکس دارای تیم ماهر و باتجربه جهت اجرای پروژه های ساختمانی می باشد.